Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): vangnet bij inwerkingtreding Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met onzekerheden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde processen of systemen nog niet (vlekkeloos) blijken te werken. Belemmeringen die een bedreiging vormen voor de operatie, zoals het publiceren van besluiten en het verwerken van verzoeken, moeten goed beheerst worden. Een van de manieren om dat te doen, is door het hanteren van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM).

In deze sessie licht Pieter Meijer, expert bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de belemmeringen toe. Hij zal aangeven waarom juist voor deze belemmeringen een TAM is of wordt ingericht. Ook legt hij uit hoe de TAM te gebruiken is en in welke situaties het verstandig is de TAM in te zetten.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Pieter Meijer, expert bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet

Duur

58 minuten

Datum

7 juli 2022

Thema

Tags

Extra informatie

Fotoverantwoording: John Graham (Flickr)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.

Voorbereidingsbesluit

Dit webinar gaat in op het instrument voorbereidingsbesluit. Wat zijn de verschillen met de huidige situatie, hoe ziet het eruit in het DSO, wat moet je als gemeente doen, wanneer, en hoe moet je dat dan doen?