Webinars zoeken?

Wat en hoe van de Omgevingswet

Uitleg over doel en waarom van de wet, anders samenwerken, participatie en het digitaal stelsel.