Webinars zoeken?

Bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan regels over geluid en geur voor horeca. Gemeenten en waterschappen kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken. Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat.