Projectbesluit

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het toepassingsprofiel voor het instrument projectbesluit. Dit richtte zich op 3 onderdelen:

  1. het met het projectbesluit kunnen wijzigen van het omgevingsplan
  2. expliciet maken hoe de verschillende onderwerpen die op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit moeten/kunnen worden opgenomen, zich verhouden tot de STOP/TPOD-modellen voor Besluit en Regeling (‘wat komt waar’)
  3. toevoegen van een beschrijving van de procedure van het projectbesluit, gerelateerd aan de per procedurestap aan te leveren producten en gegevens

Graag neemt Mirella van der Velde, Product Owner DevOps Team bij Geonovum, u mee in deze ontwikkelingen en geeft ze u inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Mirella van der Velde, Product Owner DevOps Team bij Geonovum

Duur

35 minuten

Datum

5 juli 2022

Thema

Tags

Extra informatie

Meer informatie kunt u lezen op de pagina’s Projectbesluit (website Informatiepunt Leefomgeving). 

Voor informatie over TPOD Projectbesluit zie de website www.wegwijzerTPOD.nl

Fotoverantwoording: Tineke Dijkstra (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Voorbereidingsbesluit

Dit webinar gaat in op het instrument voorbereidingsbesluit. Wat zijn de verschillen met de huidige situatie, hoe ziet het eruit in het DSO, wat moet je als gemeente doen, wanneer, en hoe moet je dat dan doen?