Participatie bij het projectbesluit

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen het Dijkversterkingsproject Den Oever-Den Helder met het voorbereiden van het projectbesluit. In deze sessie hoort u meer over dit project en hoe HHNK de omgeving hierbij heeft betrokken. De sprekers gaan in op de kennisgeving voornemen en participatie. Ook bespreken ze de rol van de milieueffectrapportage en de samenwerking met de omgeving die nodig is om te komen tot het 1e ontwerp voor een goed projectbesluit.

In de sessie komt het volgende aan bod:

  • het experiment met het op maat communiceren en participeren met verschillende doelgroepen aan de hand van Water- en klimaatleefstijlen (zie voor meer informatie: Ons Water Leefstijlvinder)
  • de samenwerking met Provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Claudia Bremer, jurist Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Carmen van der Kort, senior communicatieadviseur/omgevingsadviseur, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Doelgroep

Juristen, omgevingsmanagers, projectmanagers, communicatieadviseurs van gemeenten, waterschappen, provincies en rijkspartijen. Ook andere geïnteresseerden op gebied van het projectbesluit zijn welkom.

Niveau

Basiskennis van het projectbesluit is gewenst.

Duur

60 minuten

Datum

7 april 2022

Thema

Tags

Meer informatie/voorbereiding

Voor basiskennis projectbesluit, zie Het projectbesluit en de projectprocedure  (20 mei 2021). 

Extra informatie

gloeilamp oranje

Meer informatie over het projectbesluit is te vinden op de pagina Hoofdlijnen Projectbesluit op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Fotoverantwoording: Gertjan van Noord, Den Oever (Flickr)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.