Over ketenpartners: de Veiligheidsregio en de Omgevingswet

Elsemieke Hillen, beleidsmedewerker Risicobeheersing en programmamanager Omgevingswet bij de Veiligheidsregio Utrecht, gaat in dit webinar in op wat een veiligheidsregio is en wat deze als ketenpartner met de Omgevingswet doet. Zij besteedt daarbij aandacht aan de vraag waarom het belangrijk is deze partner vroeg aan tafel te hebben en in de instrumenten mee te nemen. Verder komt een aantal scenario’s over veiligheidsvraagstukken in de fysieke leefomgeving van de toekomst aan bod.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Elsemieke Hillen, beleidsmedewerker Risicobeheersing en programmamanager Omgevingswet bij de Veiligheidsregio Utrecht

Doelgroep

Programmamanagers, lijnmanagers en beleidsmakers bij provincies, waterschappen en gemeenten. Ook interessant voor afdelingen Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en RO (ruimtelijke ordening).

Duur

51 minuten

Datum

23 juni 2022

Thema

Tags

Fotoverantwoording: Copyright Politie (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.