Omgevingsvisie en klimaatadaptatie

In dit webinar bekijken we aan de hand van de ervaringen van de gemeenten Dordrecht en Breda hoe klimaatadaptatie integraal opgenomen kan worden in een omgevingsvisie. Ook vertellen experts wat klimaatadaptatie inhoudt en hoe de Omgevingswet de implementatie hiervan kan bevorderen. Ook de wisselwerking tussen het Rijk en gemeenten komt aan bod.

Terugkijken

Presentatie door

  • Arnold Wielinga (Royal HaskoningDHV)
  • Gert Dekker (Ambient)
  • Koen Haer (City Deal Klimaatadaptatie)
  • Jitske van Popering-Verkerk (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Moderator: Mandy van Kouwen

Presenterende gemeenten

  • Gemeente Breda (Bas Hoefeijzers)
  • Gemeente Dordrecht (Ellen Kelder)

Duur

120 minuten

Datum

27 mei 2021

Thema

Tags

Omgevingsvisies en ruimtelijke opgaven

Dit webinar maakt deel uit van een serie interactieve webinars over omgevingsvisies en ruimtelijke opgaven, zoals gezondheid, energietransitie, woningbouw of woningtekort, klimaatadaptatie en de milieueffectrapportage (mer). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en Royal HaskoningDHV organiseren deze webinars.

In de webinars gaan de sprekers aan de hand van inspirerende voorbeelden in gesprek over hoe ruimtelijke opgaven een plaats kunnen krijgen in de omgevingsvisie.

Fotoverantwoording: Nanda Sluijsmans, Vogelkijkhut, Breda  (Flickr CC-CA-SA)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.