Huisvesting arbeidsmigranten, een integrale blik op de leefomgeving

De Omgevingswet vraagt om een integrale blik op de leefomgeving. Zo werken we aan een integrale omgevingsvisie en vertalen we die in programma’s en omgevingsplannen. Maar hoe houden we die integrale aanpak bij de handhavingspraktijk vast?

In dit webinar kijken Anne-Marie van de Griendt-Paijmans, ambtenaar openbare orde en veiligheid bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en senior consultant bij Ruimtemeesters, en Michael Hultermans, jurist bij Ruimtemeesters, met een integrale blik naar de leefomgeving vanuit handhavingsperspectief. Ze doen dit aan de hand van het arbeidsmigrantenvraagstuk. Vanuit hier kijken ze naar de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Waar moet u over nadenken om straks (onder de Omgevingswet) goed vanuit handhaving te kunnen acteren bij het arbeidsmigrantenvraagstuk?

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Anne-Marie van de Griendt-Paijmans, ambtenaar openbare orde en veiligheid bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en senior consultant bij Ruimtemeesters
  • Michael Hultermans, jurist bij Ruimtemeesters

Doelgroep

toezichthouders en handhavingsjuristen

Duur

23 minuten

Datum

30 juni 2022

Thema

Tags

Extra informatie

Fotoverantwoording: Alex Schroder (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.