Het projectbesluit en de projectprocedure

Tijdens de sessie worden de kenmerken van het projectbesluit en de stappen van de projectprocedure toegelicht. Ook is er aandacht voor de gemeentelijke procedure van publiek belang. Ook gaan de sprekers in op onderwerpen zoals participatie, de rol van het bevoegd gezag, de milieueffectrapportage (mer) en de relatie met uitvoeringsbesluiten.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Luis Martins Dias, beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Sanne ter Braake, jurist bij het ministerie van BZK
  • Nicoline van den Heuvel, beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK

Duur

60 minuten

Datum

20 mei 2021

Thema

Tags

Extra informatie

Fotoverantwoording: Bas Kijzers (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.