Grondbeleidsinstrumentarium

Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Deze en andere vragen komen aan bod in dit tweedelig webinar.

Deel 1: kostenverhaal en financiële bijdragen

Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Welke kosten kunt u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer verhalen en welke juist wel? Deze en andere vragen staan centraal in deel 1 van dit tweedelige webinar.

Terugkijken deel 1

Panel deel 1

  • Hendrik van Sandick, adviseur grondbeleid en auteur handreikingen grondeigendom
  • Niek van der Heiden, beleidsmedewerker kostenverhaal en financiële bijdragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Constantijn Hageman, wetgevingsjurist Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit grondeigendom bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Interviewer: Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving – Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet (RIO)

Deel 2: Onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie

In deel 2 komt het thema Onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie aan bod. Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Wat verandert er met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie? Wat moet ik straks doen om een voorkeursrecht te kunnen vestigen?

Terugkijken deel 2

Panel deel 2

  • Leo Nooteboom, beleidsadviseur ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Hendrik van Sandick, adviseur grondbeleid en auteur handreikingen grondeigendom

Interviewer: Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving – Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet (RIO)

Doelgroep

Juristen, planeconomen en andere geïnteresseerden van gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Duur

2 x 60 minuten

Datum

10 februari 2022

Thema

Tags

Extra informatie

Met het aanvullingsspoor grondeigendom worden regels voor grondbeleid opgenomen in de Omgevingswet. De regels voor grondbeleid zijn beter op elkaar afgestemd en duidelijker in het gebruik. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de verschillende instrumenten in samenhang te gebruiken.

Lees meer op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Fotoverantwoording: Rob Poelenjee (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.