Green Deal 2030; de complexiteit van de Omgevingswet op praktische wijze aanpakken

De aanpak Duurzaam Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) voor duurzame ontwikkeling in de infrastructuur wordt op dit moment door diverse overheden geïmplementeerd. De aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven en overheden. Veranderende maatschappelijke opgaven, omgevingswaarden en publieke opinie zijn voor bestuurders aanleiding om nieuwe ambities voor de leefomgeving te formuleren. De aanpak ‘gereedschapskist’ van Duurzaam GWW biedt praktische handvatten in de participatiesamenleving, waarin de overheid steeds bewust een (bescheiden) rol kiest en de actoren in de samenleving ook zelf aan zet zijn. Het verbinden van ruimtelijke ambities en maatschappelijke behoeften op het vlak van people, planet, profit naar integraal beleid.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Niels van Amstel, adviseur bij Duurzaam GWW

Duur

60 minuten

Datum

9 december 2021

Thema

Tags

Extra informatie

Webinar voor bedrijfsleven, programmamanagers, planvormers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bedrijvencontactfunctionarissen, raadsleden, bestuurders

Fotoverantwoording: Tineke Dijkstra, Spoorzone Tilburg (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.