Colofon

De Kenniskoffer van de Omgevingswet is gemaakt door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

We streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop u deze ontvangt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Het programma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Overnemen van informatie

U mag informatie van deze site overnemen onder 2 voorwaarden:

 1. U vermeldt het programma Aan de slag met de Omgevingswet als bron.
 2. U vermeldt op welke datum u de informatie heeft overgenomen, zodat uw lezers weten hoe recent de informatie is.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u ons op de hoogte stelt wanneer u informatie overneemt. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.

  Gebruik van beeldmateriaal

  • Illustratieve foto’s op deze website hebben veelal copyright en zijn dus NIET rechtenvrij te gebruiken voor andere communicatiemiddelen. Zo’n foto mag u ook niet zonder toestemming gebruiken voor het intranet van uw organisatie of verwerken in een presentatie aan derden.
  • Afbeeldingen van Pixabay, Max Pixel en Unsplash zijn rechtenvrij te gebruiken. Bij afbeeldingen van Flickr en Freepik is de Creative Commons-licentie vermeld met de voorwaarden voor gebruik.
  • Staat er een downloadknop op een pagina? Dan is dat middel of die tekst specifiek bedoeld om te verspreiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor infographics, video’s, informatiebladen, presentaties.
  • In de toolkit staan communicatiemiddelen en voorbeeldteksten die bedoeld zijn om te verspreiden. Dus: vrij te gebruiken. De foto’s in de beeldbank zijn rechtenvrij te gebruiken voor overheidsorganisaties. Omdat ook andere organisaties de toolkit gebruiken en we graag monitoren waarvoor de foto’s gebruikt gaan worden is er een watermerk doorheen gezet. De foto’s zijn op te vragen bij de beheerder van de toolkit (staat vermeld op de pagina).