Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: lessons learned

Suzanne Hendriks van de gemeente Deventer deelt de ervaringen die de gemeente opdeed bij het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor stedelijk gebied (Chw-bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen). Ook geeft ze een doorkijkje in hoe wij deze ervaringen gebruiken bij het opstellen en inrichten van het omgevingsplan. Naast onze ervaringen willen we ook graag van gedachten wisselen over welke vraagstukken en oplossingen andere gemeenten zien bij het inrichten van het omgevingsplan, met name op de inhoud van de regels.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Suzanne Hendriks, projectleider Omgevingsplan gemeente Deventer

Doelgroep

Iedereen die bezig is met de inhoud van het omgevingsplan.

Duur

67 minuten

Datum

7 april 2022

Thema

Tags

63 minuten

Extra informatie

De Crisis- en herstelwet (Chw) loopt vooruit op de Omgevingswet. De Chw geeft overheden de unieke mogelijkheid om nu al te experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Veel wat straks mogelijk is met de Omgevingswet, kan namelijk nu al met de Chw.

Inmiddels zijn er rond de 400 experimenten in verschillende stadia van uitvoering. Lees meer over deze experimenten in de Chw-database.

Fotoverantwoording: René Salemink, Deventer (Flickr CC-CA-NC-ND)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.