BOPA, OPA, participatie, samenwerken: hoe gaat dit straks binnen het vergunningenproces?

Webinar over het werkende proces ‘behandelen vergunningaanvraag’, met uitleg van een aantal nieuwe termen en procesconsequenties.

Het programma; vrijwillig maar niet vrijblijvend, de ervaringen vanuit de werkplaats

Dit webinar gaat over het instrument vrijwillig programma. Want hoe begin je met een programma? Wat moet erin staan?

Gezondheid en veiligheid komen samen in de Omgevingswet

Webinar over de vraag waar de thema’s gezondheid en veiligheid elkaar raken en wat dat betekent voor de integrale en interbestuurlijke samenwerking.

Initiatieven: hoe komen ze binnen en wat vraagt het aan voorbereidingen?

Webinar over het werkende proces Verkennen en begeleiden initiatief. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Wat is de impact op het VTH-systeem?

Lessen uit andere transities voor de invoering van de Omgevingswet

Bij de Omgevingswet gaat het om een transitie die groter is dan alleen het DSO of wet- en regelgeving. Enkele lessen uit andere transities.

Manifest voor DSO-ketentest

Gemeente Horst aan de Maas doorloopt de 1e iteratie van de Werkplaats DSO-keten met ondersteuning van hun softwareleveranciers en de VNG.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: lessons learned

Suzanne Hendriks van de gemeente Deventer deelt de ervaringen van de gemeente bij het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte stedelijk gebied.

De Omgevingswet en (nieuwe) raadsleden? Het hoe en wat

Bent u als (nieuw) raadslid benieuwd wat de invoering van de Omgevingswet voor inwoners en bedrijven betekent binnen uw gemeente?

Interbestuurlijke afspraken in de regio: aanpak, testen en werking

Welke afspraken moeten gemaakt worden om een aanvraag binnen de gestelde periode af te handelen? Deze sessie geeft handvatten.

Ketenproces toezicht en handhaving in Zuidoost-Brabant

Zuidoost-Brabant is in juni 2021 gestart met het project ketenproces toezicht en handhaving. Wat zijn de ervaringen?