Afstemplaats Netwerkkaart: het integraal inregelen van VTH-processen en ICT

Een hulpmiddel bij de inrichting van processen is de Netwerkkaart VTH Omgevingswet. Hoe kunt u de Actie-Afstemplaatsen Netwerkkaart inzetten?

Hoe komt het bedrijfsleven aan informatie over de Omgevingswet?

Tijdens deze sessie informeren we over de aanpak en inhoud van de online campagne over de Omgevingswet voor het bedrijfsleven en halen ook vragen op.

Participatie en het bedrijfsleven: hoe dan?

U hoort wat de Omgevingswet precies bedoelt met participatie. En met welke ingrediënten u een participatieproces praktisch kunt vormgeven.

Basismodellen gebiedsontwikkeling

In deze workshop presenteren 2 leden van samenwerkingsverband Kennislab de basismodellen gebiedsontwikkeling en delen ze de belangrijkste lessons learned.

Milieu in de integrale Omgevingswet

Hoe zit milieu in het omgevingsplan? En hoe verhoudt zich dat tot ruimtelijke ordening in het omgevingsplan?

Geometrie en het DSO

In deze sessie onderzoeken we wat er wordt verwacht rondom geometrieën onder de Omgevingswet; werken met locatiegroepen of losse locaties?

De Omgevingswet: Introductie in het licht van actuele opgaven

De uitgangspunten en filosofie van de Omgevingswet zijn zo’n 10 jaar geleden tot stand gekomen. Staan zij nog overeind in het huidige tijdsgewricht?

Regionale samenwerkingsafspraken

U krijgt inzicht in de afspraken die u interbestuurlijk moet en kunt maken aan de hand van een (concept)tabel.

Klaar voor productie! Zelf aan de slag met de VTH-Werkplaats Dierenpension met Netwerkkaart

3 puzzelstukken; digitaal stelsel, anders werken en de Omgevingswet

Aan de slag met gestructureerd integraal inregelen, testen, oefenen en het opstellen van werkinstructies? Dan is deze inspiratiesessie perfect voor u!

Milieu in de integrale Omgevingswet

Hoe zit milieu in het omgevingsplan? En hoe verhoudt zich dat tot ruimtelijke ordening in het omgevingsplan?