Landelijke en lokale campagne: hoe bereiken we het mkb?

Een sessie over de landelijke en lokale campagne. Welke (online) kanalen zetten de lokale overheden in om hun mkb’ers te bereiken, en welke kanalen zetten mkb’ers in?

Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) om goed te kunnen starten met Omgevingswet

Omgevingswet Kenniskoffer virtuele koffer

Wat is de bedoeling van de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM), voor wie deze zijn bedoeld en wat u er precies mee kunt regelen. Dit geldt voor de 3 koppelvlakken planvorming, vergunningverlening en beslisbomen.

Lessons learned: ervaringen van 6 werkplaatsen Implementatie

Webinars van de online bijeenkomst werkplaatsen en praktijkvoorbeelden Implementatie van 1 februari 2022. Ervaringsdeskundigen van 6 werkplaatsen vertellen over de onderwerpen die zij hebben opgepakt en wat dit opleverde.

Introductie van de ‘achterkant’ van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Als u gebruikmaakt van het DSO, ziet u het als 1 digitaal loket. Echter de ‘achterkant’ is een stelsel van digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en onderlinge afspraken. Hoe dit werkt én in elkaar grijpt, leggen we graag uit.

Van Initiatief tot ingediend verzoek…

In deze workshop krijgt u op hoofdlijnen inzicht in hoe een initiatief bij een behandelaar aankomt. Hierbij doorloopt u de volgende stappen: afleiding bevoegd gezag, bepalen behandeldienst, interventie van de gebruiker en tenslotte ophalen door een behandelaar van het verzoek.

Werkplaats DSO-keten gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen vertelt over haar ervaring met de werkplaats DSO-keten van de VNG tijdens de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 20 mei 2021.

Inleiding Digitaal Stelsel Omgevingswet

In dit webinar leert u de basisbeginselen en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). En de belangrijkste begrippen en afkortingen.