Omgevingsplan Veenendaal van A tot Z in het loket

Webinar over het maken van een 1e deel van het Omgevingsplan van de gemeente Veenendaal.

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): vangnet bij inwerkingtreding Omgevingswet

Webinar dat ingaat op de vraag waarom er voor welke belemmeringen een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) is ingericht. Hoe kunt u de TAM gebruiken en in welke situaties is het verstandig deze in te zetten?

Geïntegreerde staalkaarten, ontwerpkeuzes en structuur

In het webinar wordt u meegenomen in onder andere de ontwerpkeuzes, systematiek en doelen van de geïntegreerde versie van de staalkaarten.

Grondeigendom Omgevingswet

Webinar over de Handreiking grondeigendom Omgevingswet.

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.

Voorbereidingsbesluit

Dit webinar gaat in op het instrument voorbereidingsbesluit. Wat zijn de verschillen met de huidige situatie, hoe ziet het eruit in het DSO, wat moet je als gemeente doen, wanneer, en hoe moet je dat dan doen?

Huisvesting arbeidsmigranten, een integrale blik op de leefomgeving

Dit webinar kijkt naar de leefomgeving vanuit handhavingsperspectief, aan de hand van het arbeidsmigrantenvraagstuk.

Nadeelcompensatie Omgevingswet

Dit webinar gaat in op wat er mogelijk is met de nieuwe regelgeving rondom nadeelcompensatie.

Wat je moet weten van rijkspartijen bij vergunningverlening

Dit webinar gaat in op het boekje van en voor rijkspartijen, om ze te helpen bij vergunningverlening.

Wat wordt er straks anders voor de toezichthouder binnen het toezicht- en handhavingsproces?

Webinar over het werkende proces ’toezicht en handhaving’, inclusief de relevante processtappen in het Wkb-proces.