Afstemplaats Netwerkkaart: het integraal inregelen van VTH-processen en ICT

Een van de hulpmiddelen bij de inrichting van de processen onder de Omgevingswet is de Netwerkkaart VTH Omgevingswet. Tijdens deze informatie- en vraagsessie leert u hoe u de Actie-Afstemplaatsen Netwerkkaart en bijbehorende middelen kunt inzetten.

Veel organisaties zijn in verschillende werkgroepen bezig met de inrichting van de processen onder de Omgevingswet. Met het aansluiten van het DSO-LV, de inrichting van de gemeentelijke kanalen, met ketensamenwerking en met afspraken maken. De vraag blijft of straks alles goed is ingericht.

Een van de hulpmiddelen daarbij is de Netwerkkaart VTH Omgevingswet. Daarmee ontstaat samenhang in ICT en processen. Zo wordt het eenvoudiger zaken in te regelen. Wilt u bepalen waar nog aan gewerkt moet worden? En de integrale ketentesten voorbereiden aan de hand van situatieschetsen, informatieschetsen en de checklist procesvariaties? Hiervoor organiseert de VNG de Actie-Afstemplaatsen Netwerkkaart.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op hoe u de Actie-Afstemplaatsen Netwerkkaart en bijbehorende middelen kunt inzetten.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Alexander Hermanns, senior implementatiemanager Omgevingswet bij de VNG

Duur

60 minuten

Datum

20 mei 2022

Thema

Tags

Extra informatie

Webinar voor programmamanagers, informatiemanagers, procesmanagers VTH. Voorkennis van werkende processen VNG, DSO-LV en GEMMA Omgevingswet is zeer gewenst.

Fotoverantwoording: Tineke Dijkstra, Spoorzone Tilburg (Mediatheek Rijksoverheid)

Webinar delen

Twitter
LinkedIn
Facebook
E-mail

Bekijk ook

Projectbesluit

Dit webinar over het projectbesluit geeft inzicht in de meest recente vorderingen en planningen.