Webinars zoeken?

Kenniskoffer Omgevingswet

Welkom bij de Kenniskoffer van de Omgevingswet! Met deze virtuele koffer vol webinars willen we u deze zomer de mogelijkheid geven om op een ontspannen manier inhoudelijk bij te tanken als het gaat om kennis over allerhande thema’s van de Omgevingswet. Dan bent u goed voorbereid als de Omgevingswet in werking treedt! Ga er even rustig voor zitten en laat u bijpraten. 

Thema's:

Wat en hoe van de Omgevingswet

Uitleg over doel en waarom van de wet, anders samenwerken, participatie en het digitaal stelsel.

Wetgeving

Uitleg over wetgevingsaspecten, zoals de aanvullingssporen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kerninstrumenten

Uitleg over de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is het Omgevingsloket waarin iedereen snel ziet wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet.

Bruidsschat

De bruidsschat is een set regels die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen. Uitleg over wat dit betekent.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Hulp bij het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met voorbeelden en praktische tips.

Bedrijfsleven en Omgevingswet

Wat heeft het bedrijfsleven nodig om zich goed voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet?

Participatie en communicatie

Hoe is participatie geregeld in de Omgevingswet? Uitleg over waar we nu staan en hoe participatie werkt in de praktijk.

Overigens staan deze webinars ook op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.